המשך לתוכן

תו אמון הציבור

יוגה סטור מלווה ומפוקחת באופן קבוע על ידי ארגון אמון הציבור. המשמעות היא שאנו מחויבים לקיים באופן מלא את דיני הגנת הצרכן. ארגון אמון הציבור אף נוהג לערוך אצלנו מפעם לפעם ביקורות ולוודא שאנו עומדים בכל הדרישות החוזיות, התקנוניות והפרסומיות לגבי הקשר עם הציבור.

סל קניות

סל הקניות ריק